THỜI BÁO

Please click THUMBNAIL to watch Video
Kinh hãi. Nướng mèo ở Đức, người đàn ông Việt Nam phạm tội gì?
Phạm Minh Chính vấp ngã, Nguyễn Xuân Phúc có dám đánh bồi không?
Nguyễn Thị Kim Tiến “có võ”, ai dám đụng?
Tóm người hốt hàng loạt siêu xe, ông Nguyễn Phú Trọng tính làm chuyện động trời?
Ông Chính “chửi thề” tại Bộ Ngoại giao Mỹ
Qúy Vị có Facebook, vui lòng bấm 
 để chia sẻ với bạn hữu.
   
Copyright @hocviencsqg.com 1998-2021. All Right Reserved
Thank you for visiting The Republic Of Vietnam National Police Academy