Giảng Sư TRẦN AN BÀI
Kính thưa Niên Trưởng Trần An Bài:

Chúng tôi rất ngưỡng mộ hàng ngũ Lãnh Đạo Lực Lượng CSQG-VNCH nói chúng, Học Viện CSQG nói riêng, đều là những vị Sĩ Quan tài đức song toàn, có bằng cấp học vị cao, rất đáng được chúng ta hãnh diện và xin phép ghi lại những hình ảnh và thành tích của Viện Trưởng, Phó Viện Trưởng, Giảng Sư, Cán Bộ Liên Đoàn Sinh Viên trên trang nhà Học Viện CSQG-VNCH.

Nhân dịp này, chúng tôi xin phép được không dùng chữ "CỰU", vì từ trước năm 1975 cho đến nay, chưa bao giờ thấy quý Niên Trưởng từ chức, hay bị sa thải, nhưng vẫn tiếp tục chiến đấu dưới lá cờ chính nghĩa VNCH.

Để bày tỏ lòng ngưỡng mộ đối với Quý Niên Trưởng Viện Trưởng Giảng Sư Cán Bộ Liên Đoàn Sinh Viên, chúng tôi có thực hiện trang web ghi lại thành tích của Quý Niên Trưởng; trên Trang Nhà, Visitor move mouse to Pictures của Quý Niện Trưởng; mỗi picture display about 3 seconds; Visitor click on picture, systems sẽ redirect Visitor to trang web về thành tích của Niên Trưởng đó. Trong khi chờ đợi Qúy Niên Trưởng bổ sung chi tiết về mình, chúng tôi tạm thời thực hiện một phần của Trang Web. Riêng Trang của Đại Tá Viện Trưởng Trần Minh Công, chúng tôi có ghi lại buổi phỏng của Đài Á Châu Tự Do vớ Niên Trưởng Viện Trưởng; kính mời Qúy Niên Trưởng và Đồng Môn nghe.

Kính xin Niên Trưởng gởi cho chúng tôi Vài Dòng Giới Thiệu Về Niên Trưởng. để chúng tôi sẽ

Sau khi nhận được Vài Dòng Giới Thiệu Về Niên Trưởng, chúng tôi sẽ cập nhật trang này.

Trân trọng cảm ơn Niên Trưởng;

  Copyright @hocviencsqg.com 1998-2022. All Right Reserved
Thank you for visiting THE RVN NATIONAL POLICE ACADEMY