THANH THANH THƠ SONG NGỮ (BILINGUAL POETRY BY THANH THANH)
ENGLISH

MOMMY IS ALL

You are the eternal fresh stream I swim in;
The fragrant flowers to bloom that begin;
The marvellous bright moon all over the sphere;
The cool breeze into drought – what cheer!
The Great Buddha leading to enlighten me;
The needed rain for the dry desert – such glee!
The new luscious fruit on me trees bestow;
The honey milk that nourishes, helps me grow;
The holy incantation that brings me fortitude;
The sacred amulet that wards off evil, turpitude;
The tall evergreen offering shade jade green;
The well᾽s drinking water about it I am so keen;
The lately reaped rice that is in bumper crop;
The vast ocean with surf waves that never stop;
The remote deep forest nursing rain and shine;
The sweet lyric, melodious music vibrating fine;
The light from the solar system on all species;
The universe᾽s heaven and earth, life᾽s vertices;
You gave me the virtuous, altruistic, sane brain;
You, Mother, undescribable by words mundane,
You are all, everything of highest moral value;
Beloved Mommy! I᾽m solemnly grateful to You.

Translatition by THANH THANH

VIETNAMESE

MẸ LÀ TẤT CẢ

Me suối mát thiên thu đời con tắm
Mẹ hoa thơm tươi thắm cả vườn xuân
Mẹ trăng thanh huyền diệu khắp trần gian
Mẹ gió thoảng giữa vô vàn oi bức
Mẹ Phật Tổ độ con về bến giác
Mẹ mưa chan xuống sa mạc cằn khô
Mẹ trái ngon vừa chín mới hái vô
Mẹ sữa mật cả đời con hạnh phúc
Mẹ linh chú ban con đầy nghị lực
Mẹ bùa thiêng phù trợ lúc nguy nan
Mẹ cây cao rợp bóng mát trần gian
Mẹ giếng ngọt uống muôn đời thấm mát
Mẹ lúa mới ăn hoài không vơi hạt
Mẹ đại dương bát ngát bốn mùa thơm
Mẹ thâm sơn ấp ủ nắng mưa chan
Mẹ khúc nhạc ngân vang lời thánh thót
Mẹ ánh sáng thái dương về vạn vật
Mẹ càn khôn vũ trụ rất bao la
Mẹ cho con trí tuệ tánh vị tha
“Mẹ” ngôn ngữ Ta Bà... không nói hết
Mẹ là cả những gì cao quý nhất
Mẹ ơi... con trang trọng nhớ ơn Người.

THỦY LÂM SINH

           Copyright @hocviencsqg.com 1998-2022. All Right Reserved
Thank you for visiting The RVN National Police Academy