TÂM THƯ KÊU GỌI HẬU DUỆ CSQG-VNCH
THAM GIA THỰC HIỆN
TRANG NHÀ HỌC VIỆN CSQG

Kính thưa qúy Niên Trưởng cùng quý Đồng Môn:

Cảm ơn qúy Niên Trưởng cùng qúy Đồng Môn đã tín nhiệm chúng tôi tiếp tục thực hiện và phát triển Trang Nhà Học Viện CSQG.

Trong thời gian qua, chúng tôi đã cố gắng làm tròn trách nhiệm mà qúy vị đã tin giao. Trang Nhà Học Viện CSQG, cũng đã được sánh vai cùng Trang Nhà Cựu SVSQ Đà Lạt cũng như Cựu SVSQ Thủ Đức. Nhưng xét rằng thế hệ chúng ta, đã đến lúc tuổi già, trí óc không còn minh mẩn , mong ước thế hệ hậu duệ sẽ tiếp tục duy trì và phát huy niềm kiêu hãnh đó, chúng tôi thiết nghĩ chúng ta cũng nên sớm có kế hoạch truyền giao công việc này cho thế hệ Hậu Duệ CSQG-VNCH. Kính xin qúy Niên Trưởng cùng Đồng Môn kêu gọi, khuyến khích con em mình tình nguyện tiếp tục nhận lảnh công việc duy trì và phát triển Trang Nhà Học Viện CSQG-VNCH.

Rút tỉa kinh nghiệm từ hơn 20 năm gắn bó với Trang Nhà Học Viện CSQG, chúng tôi xin phép được đề nghị những kỹ năng cần thiết để tiếp tục phát triển Trang Nhà Học Viện CSQG đi lên cùng với Trang Nhà các Hội Đoàn bạn dựa trên những kỹ thuật tân thời sau đây:

  • Có khả năng dùng Microsoft Visual Studio Community làm IDE (Integrated Development Environment)
  • Có khả năng dùng OOP (Object Oriented Programming) để viết phần mềm như ASP.NET, C#, Web API và JavaScript.
  • Có khả năng dùng Microsoft SQL, có thể viết phần mềm để truy cập dữ liệu bằng cách dùng SQL Stored Procedure, Read, Write, để truy cập insert, update to and from SQL Table, PDF, Text, XML and Json files.
  • Có khả năng ngăn chận tin tặc từ các nước cộng sản và khủng bố.
  • Hằng ngày nhận được emails từ các Niên Trưởng và Đồng Môn, có khả năng chuyển nội dung từ các emails thành web content with style and format.

Các Bạn Trẻ thân mến!

Chúng ta cần những kỹ năng cần thiết trên, là vì suốt hơn 20 năm qua, HOCVIENCSQG.COM, được thiết kế như là Compiled Web Application. Thêm vào đó, khi BẠN đã có những kỹ năng trên, thì không những nhiều công ty đang cần đến Bạn, mà Cộng Đồng NVQG cũng rất cần Bạn góp một bàn tay.

Trân trọng cảm ơn;
GIA ĐÌNH HỌC VIỆN CSQG-VNCH

   
Copyright @hocviencsqg.com 1998-2021. All Right Reserved
Thank you for visiting The Republic Of Vietnam National Police Academy