NHỮNG BƯỚC CĂN BẢN
TRÊN TIẾN TRÌNH
THỰC HIỆN MỘT WEBSITE

ĐỊNH NGHĨA WEBSITE

Website là một tập hợp các trang thông tin có chứa nội dung dạng văn bản, chữ số, âm thanh, hình ảnh, video, v.v... được lưu trữ trên máy chủ (web server) và có thể truy cập từ xa thông qua mạng Internet. Muốn thực hiện một website, chúng ta nên tiến hành qua những bước căn bản sau đây:

BƯỚC 1: Chọn và đăng ký tên miền (domain name)

Nên chọn domain name dễ nhớ, càng ít chữ càng dễ nhớ:
Ví dụ:
Domain name 1 chữ: Dell.com, Volt.com, Boeing.com
Domain name 2 chữ: VietBao.com, VietPolice.com, VietWeb.com
Nên lấy “.com” vì hiện nay trên một số keypad đã có sẳn chữ “.com”, thêm vào đó với “.com” Quý Vị trả tiền đăng ký rẻ hơn “.net”, “.org”, “.us”.

BƯỚC 2: Thuê máy chủ (Host Server)

Web hosting là không gian trên máy chủ có cài dịch vụ Internet như ftp, www... nơi đó Quý Vị có thể chứa nội dung trang web hay dữ liệu. Lý do Quý Vị phải thuê Web Hosting để chứa nội dung trang web, dịch vụ email, ftp... vì những máy tính đó luôn có một địa chỉ cố định khi kết nối vào Internet (đó là địa chỉ IP address). Tiền thuê Hosting Server tùy theo website run nhanh hay chậm (speed) và lượng chứa (size) của web content.

BƯỚC 3: Thiết kế website - chọn Framework hay Web Builder.

Tuỳ theo nhu cầu của từng cá nhân, tổ chức hay doanh nghiệp, các website sẽ có các chức năng, và độ phức tạp khác nhau. Dựa trên trình độ khả năng về công nghệ thông tin của người thiết kế, mà Quý Vị chọn thiết dụng để thực hiện website; căn cứ vào thực tế, chúng ta có thể chia những người thiết kế website thành 2 nhóm: Skilled GroupNon-skill Group:

Skilled Group:
Gồm những Web Developers chuyên nghiệp, họ chỉ cần có một IDE (Integrated Development Environment) và Database Server như Microsoft SQL Server, Oracle, OMS (Object Management Services) để chứa dữ liệu (data). Tùy theo nhu cầu họ có thể chọn:

  • Standard .NET framework
  • .NET Core Framework
  • Java Framework

Ở các hảng lớn như Boeing, Microsoft, nhân lực cần thiết để thực hiện một website, tối thiểu là 2 người: Project Manager và Web Developer:

  • Project Manager: Chỉ cần biết WHAT is the requirement
  • Web Developer: Chỉ cần biết HOW to meet the requirement

Nên không bao giờ có sự dẩm chân lên nhau; hằng tuần có PEER REVIEW meeting, tham dự gồm 3 người; QA Engineer, Project Manager và Web Developer.

Non-skilled Group:
Gồm những người biết tổng quát về nội dung của website, nhưng không chuyên môn về công dụng thông tin. Nhóm này thường dùng những thiết dụng có sẳn trên thị trường như WordPress (41%), Wix (5%), Web.com, Weebly.com, Joomla, vv… Với những thiết dụng này, người dùng, tuy phải trả tiền hằng tháng và bị giới hạn về nhiều mặt, nhưng rất dễ dùng, vì các thiết dụng này đã cung cấp sẳn những TEMPLATES có hướng dẫn, open on web browser như FireFox. WordPressJoomla đều là CMS (Content Management System), cho nên nhiều người gọi nhóm này là Content Manager hay End User.

KẾT LUẬN:

Trên đây là 3 bước căn bản để tiến hành thực một website; trên thực tế, những websites cho công ty thương mại lớn như Airline, Boeing, Microsoft, vv… đòi hỏi nhiều bước khác như Software Version Control, Internet Security, Software Life Cycle, và technical support.

   
Copyright @hocviencsqg.com 1998-2021. All Right Reserved
Thank you for visiting The Republic Of Vietnam National Police Academy