Please click THUMBNAIL to watch Video
Phỏng vấn Giáo sư Nguyễn Văn Canh về Hồ Sơ Hoàng Sa, Trường Sa và Chủ Quyền Dân Tộc
GS Nguyễn Văn Canh Tâm Tình Nhân Mùa Quốc Hận Lần Thứ 46
Giáo Sư Tiến Sĩ Nguyễn Văn Canh nói về sự bành trướng của Trung Cộng
Phỏng vấn Giáo sư Nguyễn Văn Canh về đạo luật trừng phạt Trung Cộng lấn chiếm Biển Đông.
Giáo Sư Nguyễn Văn Canh phản biện Đại Sứ Lê Công Phụng
Qúy Vị có Facebook, vui lòng bấm 
 để chia sẻ với bạn hữu.
           Copyright @hocviencsqg.com 1998-2022. All Right Reserved
Thank you for visiting The RVN National Police Academy