Please click     to select video
120 phút với Linh mục Nguyễn Văn Khải tại Trung Tâm Văn Hoá Việt Mỹ San Jose
Nhận xét của LM Nguyen Văn Khải về hai ông Hồ chí Minh và Ngô đình Diệm
Lời Chia Sẻ Nảy Lửa của Linh Mục Nguyễn Văn Khải trong Lễ Tưởng Niệm TT Ngô Đình Diệm
BÀI NÓI CHUYỆN HAY NHẤT CỦA LM NGUYỄN VĂN KHẢI MÀ AI CŨNG YÊU THÍCH !

120 phút với Linh mục Nguyễn Văn Khải tại Trung Tâm Văn Hoá Việt Mỹ San Jose

Qúy Vị có Facebook, vui lòng bấm 
 để chia sẻ với bạn hữu.
  Copyright @hocviencsqg.com 1998-2022. All Right Reserved
Thank you for visiting THE RVN NATIONAL POLICE ACADEMY