TÌM HIỂU VỀ HYPERLINK TRÊN YOUTUBE

ĐỊNH NGHĨA:
Hyperlink là phương pháp được sử dụng để điều hướng giữa các trang Web. Hyperlink có thể điều hướng đến các trang web khác, image, video hay audio file, địa chỉ e-mail. Hyperlink cũng có thể điều hướng đến các vị trí khác trên cùng một trang web.

BA (3) PHẦN CĂN BẢN CỦA HYPERLINK:
Hyperlink có 3 phần căn bản đó là:

 • protocol
 • domain name
 • Object ID: (example: image, audio file, video, webpage, etc...)

VÍ DỤ VỀ HYPERLINK:

 • Hyperlink được thiết kế bằng cách dùng Web API:
 • Ca Sĩ LỆ NGỌC

 • Hyperlink được Copy từ Youtube:
 • https://www.youtube.com/watch?v=QzLJjIX5dBI
  Từ cái link trên, chúng ta thấy có bộc lộ 3 phần căn bản của Hyperlink:
  • protocol: https://
  • domain name : www.youtube.com
  • Object ID: QzLJjIX5dBI

PHÂN TÍCH LỢI HẠI (PROS & CONS) GIŨA 2 LOẠI HYPERLINK:

 • HYPERLINK ĐƯỢC THIẾT KẾ BẰNG CÁCH DÙNG WEB API:
 • 1. DỄ NHỚ: Tự nó đã nói lên ý n ghĩa của Trang Web.
  2. MORE SECURE: Nhờ nó không bộc lộ Domain Name và Object ID.
  3. KHẢ NĂNG TRUY CẬP: Có khả năng truy cập tất cả Youtube Videos của một Youtube Channel, không có quảng cáo, View Counter vẫn được updated và tự động cập nhật theo thời gian mới nhất. Sau đây là những ví dụ:

 • HYPERLINK COPY TỪ YOUTUBE:
 • 1. KHÓ NHỚ: Trong ví dụ trên, hằng ngày, hằng phút, hằng giây, có hằng tỷ tỷ Object ID khác nhau trên Youtube thì làm sao mà nhớ được.
  Tuy nhiên, cũng có một vài cá nhân muốn chia sẻ Youtube video một cách kịp thời, nhanh chóng thì họ phải COPY & PAST Hyperlink từ Youtube.
  Ngoài ra, thỉnh thoảng Quý Vị nhận được những cái link từ người khác chia sẻ qua email, cũng có Object ID do OMS (Object Management System) chỉ định, thì Qúy Vị cũng rất khó nhớ.
  2. LESS SECURE: Vì nó bộc lộ Object ID.
  3. KHẢ NĂNG TRUY CẬP: Không có khả năng truy cập, vì chỉ có một Object ID chỉ định bởi Youtube như trong ví dụ đã được nêu trên, đó là QzLJjIX5dBI.

   
Copyright @hocviencsqg.com 1998-2021. All Right Reserved
Thank you for visiting The Republic Of Vietnam National Police Academy