Please click THUMBNAIL to enjoy music
Phanxicô Tông Đồ Nghèo Khó
Ra Khơi - Hàn Thư Sinh
Rước Lễ Lần đầu - Hàn Thư Sinh
Rước Lên Cung Thánh - Hàn Thư Sinh
Sao Cha Bỏ Con - Hàn Thư SInh
Sao Cha Bỏ Con - Hàn Thư Sinh
Tha 70 Lần 7 - Hàn Thư Sinh
Thánh Lễ Tình Yêu - Hàn Thư Sinh
Theo Ngài - Thơ Thánh Gioan Phaolô II - Hàn Thư Sinh - Ca đoàn Thiên Thanh
Tin Cậy Mến Chúa - Hàn Thư Sinh
Thiên Hùng Sử Tử Đạo Việt Nam - Hàn Thư Sinh
Thiên Hùng Sử Tử Đạo Việt Nam - Hàn Thư Sinh
Tiến Dâng Mẹ Nhạc Hoa
Tiếng “Không” Nhiệm Mầu - Hàn Thư Sinh
Tìm Đâu Hạnh Phúc - Hàn Thư Sinh
Tình Ca Hiến Dâng - Hàn Thư Sinh
Tình Chúa Trong Tim Mẹ Cha - Hàn Thư Sinh
Tình Chúa Tuyệt Vời - Hàn Thư Sinh
Tình Tiền Danh Vọng - Hàn Thư Sinh
Trọn Đời Hứa Yêu - Hàn Thư Sinh
Tung Hô Thánh Giuse - Hàn Thư Sinh
Tuổi Thơ Bên Chúa - Hàn Thư Sinh
Xin Chúa Sáng Soi - Hàn Thư Sinh
Xin Gõ Tìm - Hàn Thư Sinh
Xin Tha Cho Họ - Hàn Thư Sinh

Phanxicô Tông Đồ Nghèo Khó

Qúy Vị có Facebook, vui lòng bấm 
 để chia sẻ với bạn hữu.
  Copyright @hocviencsqg.com 1998-2024. All Right Reserved