Vui lòng bấm    để Cầu Nguyện

Toàn Thể Khóa 3 Học Viên CSQG và Nhóm Thân Hữu CSQG Vùng Hoa Thịnh Đốn Phân Ưu cùng Tang Quyến của bà NGÔ THỊ CHINH (từ trần ngày 15/3/2022)
Nhóm CSQG phục vụ tại BCH/CSQG/Thừa Thiên Huế phân ưu cùng tang quyến của NGUYỄN PHÚC LIÊN THÀNH (từ trần ngày 24/4/2021)
Cựu SVSQ Khóa 6 và Khóa 10 phân ưu cùng tang quyến của Phaolo VŨ VĂN MÙI (từ trần ngày 05/01/2022)
Cựu SVSQ Khóa 6 và Khóa 10 Phân Ưu cùng Khóa 10 NGUYỄN VĂN TRƯNG
Khóa 6 Học Viện CSQG Phân Ưu cùng CH Nguyễn Tấn Lực
Qúy Vị có Facebook, vui lòng bấm 
 để chia sẻ với bạn hữu.
  Copyright @hocviencsqg.com 1998-2024. All Right Reserved
Thank you for visiting THE RVN NATIONAL POLICE ACADEMY