Making the Web Beautiful!

Vui lòng bấm    để Cầu Nguyện

Phân ưu cùng tang quyến của Cựu SVSQ NGÔ QUỐC LÝ (từ trần ngày 8/03/2022)
Khóa 2 Trần Bình Trọng phân ưu cùng tang quyến của Cựu SVSQ VŨ XUÂN THÂN (từ trần ngày 29/01/2022)
Gia Đình Học Viện CSQG-VNCH phân ưu cùng tang quyến của Cựu SVSQ NGUYỄN TIẾN HOÀNG (từ trần ngày 13/02/2022)
Gia Đình Học Viện CSQG-VNCH phân ưu cùng tang quyến của Cựu SVSQ ĐÀO VĂN TÍN (từ trần ngày 14/01/2022)
Cựu SVSQ Khóa 6 và Khóa 10 phân ưu cùng tang quyến của Phaolo VŨ VĂN MÙI (từ trần ngày 05/01/2022)
Gia Đình Học Viện CSQG-VNCH phân ưu cùng tang quyến của Cựu SVSQ PHẠM CAO DŨNG (từ trần ngày 10/01/2022)
Gia Đình Học Viện CSQG-VNCH phân ưu cùng tang quyến của Phaolo VŨ VĂN MÙI (từ trần ngày 05/01/2022)
Gia Đình Học Viện CSQG-VNCH phân ưu cùng tang quyến của Cựu SVSQ Mai Văn Nhựt (từ trần ngày 21/11/2021)
Gia Đình Học Viện CSQG-VNCH phân ưu cùng tang quyến của Simon Nguyễn Văn Hiền (từ trần ngày 13/11/2021)
Gia Đình Học Viện CSQG Bắc California phân ưu cùng tang quyến của Bà PHẠM HỮU KHƯƠNG, Nhũ Danh Dư Ngọc Thơ (từ trần ngày 25/10/2021)
Gia Đình Học Viện CSQG Bắc California phân ưu cùng tang quyến của Ông Giuse PHẠM HỒNG THÁI (từ trần ngày 27/9/2021)
Gia Đình Học Viện CSQG-VNCH phân ưu cùng tang quyến của Cựu SVSQ Nguyễn Thị Kim Oanh (từ trần ngày 29/8/2021)
Gia Đình Học Viện CSQG-VNCH phân ưu cùng tang quyến của Ông Lê Trung Trực (từ trần ngày 17/8/2021)
Cựu SVSQ Khóa 6 và Khóa 10 Phân Ưu cùng Khóa 10 NGUYỄN VĂN TRƯNG
Khóa 6 Học Viện CSQG Phân Ưu cùng CH Nguyễn Tấn Lực
Gia Đình CSQG Bắc California Phân Ưu cùng Khóa 6 Nguyễn Tấn Lực
Anh chị Trần Bửu Giao và anh chị Vưu Hùng Kiến phân ưu cùng tang quyến của em Nguyễn Thị Yến Phượng (từ trần ngày 16/7/2021)
GIA ĐÌNH HỌC VIỆN CSQG phân ưu cùng tang quyến K3 Thái Văn Hùng; từ trần ngày 26/5/2021)
GIA ĐÌNH HỌC VIỆN CSQG phân ưu cùng tang quyến K6 Nguyễn Văn Mỹ (từ trần ngày 4/6/2021)
GIA ĐÌNH HỌC VIỆN CSQG phân ưu cùng tang quyến K6 Nguyễn Văn Đáng (từ trần ngày 4/6/2021)
Nhóm CSQG phục vụ tại BCH/CSQG/Thừa Thiên Huế phân ưu cùng tang quyến của NGUYỄN PHÚC LIÊN THÀNH (từ trần ngày 24/4/2021)
Qúy Vị có Facebook, vui lòng bấm 
 để chia sẻ với bạn hữu.
  Copyright @hocviencsqg.com 1998-2022. All Right Reserved
Thank you for visiting THE RVN NATIONAL POLICE ACADEMY