HOUSTON NHẬT KÝ  

TRẦN NHẬT PHONG

Please click    to select video


Trần Nhật Phong - CÂU CHUYỆN VN KỲ 6 Ngày 17/12/2018
Trần Nhật Phong - TIN ĐỊA PHƯƠNG Ngày 17/12/2018
Trần Nhật Phong - TIN TỔNG HỢP Ngày 17/12/2018
Trần Nhật Phong - VÔ ĐỀ SÁNG CHỦ NHẬT Ngày 16/12/2018
Trần Nhật Phong - THỜI SỰ CUỐI TUẦN Ngày 15/12/2018
Trần Nhật Phong - TÁN GẨU SÁNG THỨ BẢY Ngày 15/12/2018
Trần Nhật Phong - 15/12/2018 - GIẢI MÃ TỬ VI NĂM 2019 - với nhà Tử Vi Nhựt Thanh
Trần Nhật Phong - HOUSTON NHẬT KÝ P2 Ngày 14/12/2018: Hoa Kỳ cảnh cáo TQ tiếp tục ăn cắp thông tin
Trần Nhật Phong - HOUSTON NHẬT KÝ P1 Ngày 14/12/2018: TQ bắt đầu khơi niềm tự ái dân tộc
Trần Nhật Phong 14/12/2018 - TIN TỔNG HỢP
Trần Nhật Phong - GIẢI MẢ KỲ 44: NGÔ KỶ GIẢI MÃ NGUỒN GỐC HO (Humanity Operation).
TIN ĐỊA PHƯƠNG Ngày 13/12/2018
TRần Nhật Phong - TIN TỔNG HỢP Ngày 13/12/2018
Trần Nhật Phong - CHUYỆN VN KỲ THỨ 5 Ngày 12/12/2018
Trần Nhật Phong - HOUSTON NHẬT KÝ P1 Ngày 12/12/2018: Cuộc chiến mậu dịch, từ rạn nức đến đối đầu
Trần Nhật Phong - TIN ĐỊA PHƯƠNG Ngày 12/12/2018
Trần Nhật Phong - TIN TỔNG HỢP Ngày 12/12/2018
Trần Nhật Phong 12/12/2018 - GIẢI MẢ KỲ 43: Phan Kỳ Nhơn "mạo nhận" là cháu Phan Khắc Sửu?
Trần Nhật Phong - TIN TỔNG HỢP Ngày 11/12/2018
Trần Nhật Phong - CHUYỆN VN MỖI NGÀY KỲ THỨ 4 NGÀY 10/12/2018
Trần Nhật Phong - TIN TỔNG HỢP Ngày 10/12/2018
Trần Nhật Phong - GIẢI MÃ KỲ 42: SCG của TQ mở "đặc khu" ở Garden Grove?
Trần Nhật Phong - VÔ ĐỀ SÁNG CHỦ NHẬT Ngày 9/12/2018
Trần Nhật Phong - THỜI SỰ CUỐI TUẦN Ngày 8/12/2018
Trần Nhật Phong - TÁN GẨU SÁNG THỨ BẢY Ngày 8/12/2018
Trần Nhật Phong - CHUYỆN VN MỖI NGÀY KỲ THỨ 3 NGÀY 8/12/2018
Trần Nhật Phong - NHẬT KÝ P2 - 7/12/2018: Hoa Kỳ bắt đầu gia tăng các hồ sơ pháp lý với TQ
Trần Nhật Phong - NHẬT KÝ P1 7/12/2018: Biến chuyển mới trong vụ bắt giữ giám đốc tài chánh Huawei
Trần Nhật Phong - TIN TỔNG HỢP Ngày 7/12/2018
Trần Nhật Phong - CHUYỆN VN MỖI NGÀY KỲ THỨ 2 NGÀY 6/12/2018
Trần Nhật Phong - NHẬT KÝ P2 Ngày 6/12/2018: Vành Đai và con đường, cơ hội hay đe dọa
Trần Nhật Phong - NHẬT KÝ P1 6/12/2018: Vụ bắt giữ giám đốc tài chánh Huawei cùng các diễn biến
Trần Nhật Phong - TIN TỔNG HỢP Ngày 6/12/2018
Trần Nhật Phong - CHUYỆN VN MỖI NGÀY KỲ THỨ NHẤT NGÀY 5/12/2018
Trần Nhật Phong - TIN ĐỊA PHƯƠNG Ngày 5/12/2018
Trần Nhật Phong - TIN TỔNG HỢP Ngày 5/12/2018
Trần Nhật Phong - TIN ĐỊA PHƯƠNG Ngày 4/12/2018
Trần Nhật Phong - TIN TỔNG HỢP Ngày 4/12/2018
TRần Nhật Phong - TIN ĐỊA PHƯƠNG Ngày 3/12/2018
TRần Nhật Phong - TIN TỔNG HỢP Ngày 3/12/2018
Trần Nhật Phong - 03/12/2018 - TỔNG HỢP THỜI SỰ TRONG TUẦN 26/11- 02/12_2018
Trần Nhật Phong- 01/12/2018 - TQ bắt đầu xiết nguồn tiền mặt luân chuyển trong ngân hàng (RE-UP)
Trần Nhật Phong - 01/12/2018 _ TT Trump tiếp tục dỡ hàng các chiêu trò của TQ (RE-UP)
Trần Nhật Phong - 12/01/2018 - Trung Cộng lúng túng trong "Thập Diện Mai Phục" (RE-UP)
Trần Nhật Phong - 01/12/2018 - Hoa Kỳ XIẾT CỔ TRUNG CỘNG bằng quân sự (RE-UP)
Trần Nhật Phong 30/11/2018 - TQ bành trướng Biển Đông, CSVN bất lực hoàn toàn (RE-UP)
Trần Nhật Phong - 30/11/2018 - Trung Cộng thấm đòn Thuế Quan của HOA KỲ (RE-UP)
Trần Nhật Phong - TIN ĐỊA PHƯƠNG Ngày 30/11/2018
Trần Nhật Phong - TIN TỔNG HỢP Ngày 30/112018
Trần Nhật phong - HOUSTON NHẬT KÝ P1 Ngày 29/11/2018: Đối thoại Trump - Tập ! Cơ hội hay mất cơ hội?

Trần Nhật Phong - CÂU CHUYỆN VN KỲ 6 Ngày 17/12/2018

Qúy Vị có Facebook, vui lòng bấm 
 để chia sẻ với bạn hữu.