SINH HOẠT KHÓA 3  

A/C PHIN NGUYỄN THỰC HIỆN

Please click    to select video


Lễ An Táng bà Quả Phụ Phạm Hoàng Tại
Những Đôi Chim Đồng Nhịp Trong Đêm HỘi Ngộ 50 Năm Khóa 3
Kỷ Niệm 55 Năm Thành Hôn Ôb CHIEU PHIN
Những Đóa Hoa Trong Đêm Hội Ngộ Khóa 3 HV
Chúc Mừng một Niềm Vui HẠNH PHÚC
Mừng Ngân Khánh Nữ Tu Maria Dương Thuý
Denver Mùa Đông Tuyết Đổ
Chúc Mừng Năm Mới Kỷ Hợi
Giáng Sinh Xum Họp 2018
Tình Đông Dàlạt Hoàng Thanh, Hoàng Sa
Mùa Giáng Sinh Xưa Hồ Lệ Thu
Chúc Mừng Giáng Sinh 2018
Lễ An Táng bà Anna MAI THI VI phần 2
Lễ An Tang bà Anna MAI THỊ VI phần 1
Tin Buồn K3 LÊ QUANG PHÚC từ trần
All Saints Catholic Church,Xây dựng Vườn Cầu Nguyện
All Saints Catholic Church, Các Lớp Giáo Lý và Việt Ngữ
Tin Buồn, Bà Quả Phụ Lê Danh Huệ từ trần
BEAR CREEK K 8, 4 th Grade Students, present River Child
Hội Ngộ 50 Năm K3 phần 20
Hội Ngộ 50 Năm K3 phần 19
Hội Ngộ 50 Năm K3 phần 18
Hội Ngộ 50 Năm K3 phần 17
Hội Ngộ 50 Năm K3 phần 16
Hội Ngộ 50 Năm K3 phần 15
Hội Ngộ 50 Năm K3 phần 14
Hội Ngộ 50 Năm K3 phần 13
Hội Ngộ 50 Năm K3 phần 12
Hội Ngộ 50 Năm K3 phần 11
Lễ An Táng K1 Nguyễn Tấn Dược
Lễ An Táng K1 Phạm Văn Cư
Hội Ngộ 50 Năm K3 phần 10
Hội Ngộ 50 năm K3 phần 9
Hội Ngộ 50 Năm K3 phần 8
Hội Ngộ 50 Năm K3 phần 7
Hội Ngộ 50 Năm K3 phần 6
Hội Ngộ 50 Năm K3 phần 5
Hội Ngộ 50 Năm K3 phần 4
Hội Ngộ 50 Năm K3 phần 3
Hội Ngộ 50 Năm K3 Phần 2
Hội Ngộ 50 Năm K3 Phần 1
Phần Riêng Tư Sau Hội Ngộ San Jose
All Saints Catholic Church Thánh Lễ Ngày July 4 2018 tại Công Viên Đức Mẹ La Vang
Lễ An Táng K 3 Bùi Nghĩa Hiệp
Lễ An Táng K3 Lý Quan Thanh
Tin Buồn Lâm Thị Ngọc Từ Trần
Báo Tin Buồn K3 Lý Quan Thanh Từ Trần
Tin Buồn K3 Bùi Nghĩa Hiệp Qua Đời
Kỷ Niệm Một Chuyến Đi Mexicô ( Cancun ) P 2
Kỷ Niệm một chuyến đi Mexicô ( Cancun ) phần 1

Lễ An Táng bà Quả Phụ Phạm Hoàng Tại

Qúy Vị có Facebook, vui lòng bấm 
 để chia sẻ với bạn hữu.