NHẠC SĨ MỘC THIÊNG  

NHẠC SĨ MỘC THIÊNG

Please click    to select video


Sim Huế - Thơ Hoành Phong, nhạc Mộc Thiêng, tiếng hát Thái Hằng
Thiên Thai
Em là sợi tình - Thơ Hoành Phong, nhạc Mộc Thiêng, tiếng hát Hữu Quang
Nhặt Cánh Hoa Đời - Thơ Hoành Phong, nhạc Mộc Thiêng, tiếng hát Hữu Quang
Mưa Lệ - Thơ Hoành Phong, nhạc Mộc Thiêng, tiếng hát Hữu Quang
Lệ Phù Sa - Thơ Hoành Phong, nhạc Mộc Thiêng, tiếng hát Lyly
Nhạc Phổ Thơ Hoành Phong: Tình Băng Giá - Nhạc Hoành Phong, tiếng hát Phan Thu
Hương Tóc - Thơ nhạc Hoành Phong, Tiếng hát Hữu Quang
Cơn Mưa Chiều - Thơ Hoành Phong, nhạc Mộc Thiêng, tiếng hát Phan Thu
Tình Băng Giá - Thơ nhạc Hoành Phong, tiếng hát Thái Hằng
Anh Sẽ Về - Thơ Hoành Phong, nhạc Mộc Thiêng, tiéng hát Quang Vịnh
Bến Đợi Thuyền Phu - Thơ nhạc Hoành Phong, tiếng hát Thái Hằng
Hoài Niệm Áo Trắng - Thơ Hoành Phong, nhạc Mộc Thiêng, tiếng hát Quang Vịnh
Bên Thềm Biển Chết - Thơ HOành Phong, nhạc Mộc Thiêng, tiếng hát Hữu Quang
Tách Cà Phê - Thơ Hoành Phong, Nhạc Mộc Thiêng, Tiếng hát Quang Vịnh
Em đi vào đời tôi - Thơ nhạc Hoành Phong, hòa âm Thái Thịnh, tiếng hát Quang Vịnh
Tương Tư - Thơ Hoành Phong, nhạc Nguyễn Đình Niêm,tiếng hát Hữu Quang
Thôi anh về đi - Thơ nhạc Hoành Phong, Tiếng hát Phương Nhi
Sương Nắng Phôi Pha - Thơ Hoành Phong, nhạc Mộc Thiêng, tiếng hát Phương Nhi
Anh Có Hay - Thơ Hoành Phong, nhạc Mộc Thiêng, Tiếng hát Phương Nhi
Anh Sẽ Về - Thơ Hoành Phong, nhạc Mộc Thiêng, tiếng hát Bích Lan
Nhạc Phổ Thơ Hoành Phong: Mừng Sinh Nhật Em - Nhạc Mộc thiêng, tiếng hát Quang Vịnh
Tự Tình - Thơ Hân Nguyễn, nhạc Hoành Phong, tiếng hát Phan Thu
Tóc Em - Thơ nhạc Hoành Phong, tiếng hát Bích Lan
O Nớ Ơi - Thơ Hoành Phong, nhạc Nguyễn Đình Niêm, tiếng hát Phan Thu
Huế Thơ - Thơ nhạc Hoành Phong, tiếng hát Hữu Quang
Không Có Em - Thơ Hoành Phong, nhạc Hà Trung, tiếng hát Quang Vịnh
Sợi Tóc - Thơ Hoành Phong, nhạc Hà Trung, tiếng hát Bích Lan
Scholarship 2015-2016 HK1 Hau Giang Vietnam
Áo Lượn Hồ Xanh - Thơ nhạc Hoành Phong, tiếng hát Mỹ Khánh
Bên thềm biển chết - Thơ Hoành Phong, nhạc Nguyễn Đình Niêm, tiếng hát Phương Nhi
Mẹ - Thơ Hoành Phong, nhạc Hoành Phong, tiếng hát Kim Chi
Lệ Mồ Côi - Thơ nhạc Hoành Phong, tiếng hát Phương Nhi
Biển Đêm - Thơ nhạc Hoành Phong, tiếng hát Quang Vịnh
Cha Mẹ - Thơ Hoành Phong, nhạc Nguyễn Đình Niêm, Tiếng Hát Phương Nhi
Vì Yêu Em - Thơ Hoành Phong, nhạc Hà Trung, tiếng hát Hữu Quang
Thu Về Đời Có Hư Vô - Thơ Hoành Phong, nhạc Hà Trung, Hữu Quang trình bày
Thiền Viện Chiều Xuân - Thơ nhạc Hoành Phong, tiếng hát Phương Nhi
Mộng Tình Thu - Thơ Hoành Phong, nhạc Hoàng Ngọc Đức, tiếng hát Bích Lan
SEF Scholarships - Học Bổng hội Khuyến Học Dallas Texas USA, Fall Semester 2016-2017

Sim Huế - Thơ Hoành Phong, nhạc Mộc Thiêng, tiếng hát Thái Hằng

Qúy Vị có Facebook, vui lòng bấm 
 để chia sẻ với bạn hữu.