NHẠC SĨ MỘC THIÊNG  

NHẠC SĨ MỘC THIÊNG

Please click    to select video


Anh Có Hay - Thơ Hoành Phong, nhạc Mộc Thiêng, Tiếng hát Phương Nhi
Anh Sẽ Về - Thơ Hoành Phong, nhạc Mộc Thiêng, tiéng hát Quang Vịnh
Lệ Phù Sa - Thơ Hoành Phong, nhạc Mộc Thiêng, tiếng hát Lyly
Tách Cà Phê - Thơ Hoành Phong, Nhạc Mộc Thiêng, Tiếng hát Quang Vịnh
Sim Huế - Thơ Hoành Phong, nhạc Mộc Thiêng, tiếng hát Thái Hằng
Em là sợi tình - Thơ Hoành Phong, nhạc Mộc Thiêng, tiếng hát Hữu Quang
Mưa Lệ - Thơ Hoành Phong, nhạc Mộc Thiêng, tiếng hát Hữu Quang
Sương Nắng Phôi Pha - Thơ Hoành Phong, nhạc Mộc Thiêng, tiếng hát Phương Nhi
Nhặt Cánh Hoa Đời - Thơ Hoành Phong, nhạc Mộc Thiêng, tiếng hát Hữu Quang
Thiên Thai
Bên Thềm Biển Chết - Thơ HOành Phong, nhạc Mộc Thiêng, tiếng hát Hữu Quang
Cơn Mưa Chiều - Thơ Hoành Phong, nhạc Mộc Thiêng, tiếng hát Phan Thu
Hoài Niệm Áo Trắng - Thơ Hoành Phong, nhạc Mộc Thiêng, tiếng hát Quang Vịnh
Anh Sẽ Về - Thơ Hoành Phong, nhạc Mộc Thiêng, tiếng hát Bích Lan
Nhạc Phổ Thơ Hoành Phong: Mừng Sinh Nhật Em - Nhạc Mộc thiêng, tiếng hát Quang Vịnh

Anh Có Hay - Thơ Hoành Phong, nhạc Mộc Thiêng, Tiếng hát Phương Nhi

Qúy Vị có Facebook, vui lòng bấm 
 để chia sẻ với bạn hữu.