LISA PHẠM  

Nữ Lưu LISA PHẠM

Please click    to select video


LISA PHẠM - KHAI DÂN TRÍ SỐ 524 - NGÀY 10/08/2018 : KHAI DÂN TRÍ MỚI NHẤT TRONG NGÀY.
LISA PHẠM - KHAI DÂN TRÍ SỐ 525 - NGÀY 11/08/2018 : KHAI DÂN TRÍ MỚI NHẤT TRONG NGÀY.
LISA PHẠM - KHAI DÂN TRÍ SỐ 521 - NGÀY 07/08/2018 : KHAI DÂN TRÍ MỚI NHẤT TRONG NGÀY.
LISA PHẠM - KHAI DÂN TRÍ SỐ 519 - NGÀY 05/08/2018 : KHAI DÂN TRÍ MỚI NHẤT TRONG NGÀY.
LISA PHẠM - KHAI DÂN TRÍ SỐ 523 - NGÀY 09/08/2018 : KHAI DÂN TRÍ MỚI NHẤT TRONG NGÀY.
LISA PHẠM - KHAI DÂN TRÍ SỐ 522 - NGÀY 08/08/2018 : KHAI DÂN TRÍ MỚI NHẤT TRONG NGÀY.
LISA PHẠM - KHAI DÂN TRÍ SỐ 520 - NGÀY 06/08/2018 : KHAI DÂN TRÍ MỚI NHẤT TRONG NGÀY.
LISA PHẠM - KHAI DÂN TRÍ SỐ 518 - NGÀY 04/08/2018 : KHAI DÂN TRÍ MỚI NHẤT TRONG NGÀY.
LI.SA PHẠ.M - BẢN TIN 3 SẠCH SỐ 528 - NGÀY 14/08/2018.
Tân Thái - 13/08/2018 : Tuyên Truyền-Chiêu Binh-Hiến Kế PHẦN 21
Tân Thái - 12/08/2018 : Tuyên Truyền-Chiêu Binh-Hiến Kế PHẦN 20
LI.SA PHẠ.M - BẢN TIN 3 SẠCH SỐ 526 - NGÀY 12/08/2018.
LI.SA PHẠ.M - BẢN TIN 3 SẠCH SỐ 527 - NGÀY 13/08/2018.
Tân Thái - 11/08/2018 : Tuyên Truyền-Chiêu Binh-Hiến Kế PHẦN 18
Tân Thái - 09/08/2018 : Tuyên Truyền-Chiêu Binh-Hiến Kế PHẦN 14
Tân Thái - 10/08/2018 : Tuyên Truyền-Chiêu Binh-Hiến Kế PHẦN 15
Tân Thái - 04/08/2018 : Dân Chủ hay là Vong Quốc (78)
Tân Thái - 07/08/2018 : Tuyên Truyền-Chiêu Binh-Hiến Kế PHẦN 11
Tân Thái - 06/08/2018 : Tuyên Truyền-Chiêu Binh-Hiến Kế PHẦN 10
Tân Thái - 08/08/2018 : Tuyên Truyền-Chiêu Binh-Hiến Kế PHẦN 12

LISA PHẠM - KHAI DÂN TRÍ SỐ 524 - NGÀY 10/08/2018 : KHAI DÂN TRÍ MỚI NHẤT TRONG NGÀY.

Qúy Vị có Facebook, vui lòng bấm 
 để chia sẻ với bạn hữu.