LISA PHẠM  

Nữ Lưu LISA PHẠM

Please click    to select video


Tân Thái - 09/10/2018 : Nỗi Lo Mất Nước & Nỗi Đau Dân Tộc (67)
Tân Thái - 08/10/2018 : Nỗi Lo Mất Nước & Nỗi Đau Dân Tộc (66)
Tân Thái - 06/10/2018 : Nỗi Lo Mất Nước & Nỗi Đau Dân Tộc (62)
Tân Thái - 30/09/2018 : Nỗi Lo Mất Nước & Nỗi Đau Dân Tộc (48)
Tân Thái - 07/10/2018 : Nỗi Lo Mất Nước & Nỗi Đau Dân Tộc (63)
Tân Thái - 29/09/2018 : Nỗi Lo Mất Nước & Nỗi Đau Dân Tộc
Tân Thái - 02/10/2018 : Nỗi Lo Mất Nước & Nỗi Đau Dân Tộc (54)
Tân Thái - 07/10/2018 : Nỗi Lo Mất Nước & Nỗi Đau Dân Tộc (64)
Tân Thái - 02/10/2018 : Nỗi Lo Mất Nước & Nỗi Đau Dân Tộc (51)
Tân Thái - 29/09/2018 : Nỗi Lo Mất Nước & Nỗi Đau Dân Tộc ( Phần 45 )

Tân Thái - 09/10/2018 : Nỗi Lo Mất Nước & Nỗi Đau Dân Tộc (67)

Qúy Vị có Facebook, vui lòng bấm 
 để chia sẻ với bạn hữu.