THE KING RADIO  

THE KING RADIO

Select THUMNAIL to enjoy


THE KING SHOW - 12/17/2019 - LINH MỤC THIỆN - PHẢN BIỆN VOICE TRỊNH HỘI
THE KING SHOW - 12-05-2019- NGUYỄN T TÚ TUYÊN BỐ VOICE TRỊNH HỘI - KẺ BUÔN NGƯỜI
VOICE/Trịnh Hội/Lộc cát xê buôn lậu Trương Duy Nhất, TDN mất tích, VOICE/VT "tẩu" Thái Lan
Chân dung của gia đình mà VOICE, Trịnh Hội, Nam Lộc, Đỗ Kỳ Anh mô tả là "vô tổ quốc và lưu lạc"
THE KING SHOW 2 - 10/22/2019 - THÍNH GIẢ LÊN TIẾNG VỀ VOICE TRỊNH HỘI - KỲ 4
THE KING SHOW - 10/22/2019 - NGUYỄN THANH TÚ TỐ CÁO VOICE TRỊNH HỘI - KỲ 3
THE KING NEWS - 10/20/2019 - NGUYỄN THANH TÚ TỐ CÁO VOICE TRỊNH HỘI - KỲ 2
THE KING SHOW - 10/17/2019 - NGUYỄN THANH TÚ và SỰ THẬT VỀ VOICE TRỊNH HỘI
THE KING SHOW - 10/15/2019 - SAI - ĐÚNG với VOICE TRỊNH HỘI và PHAN BIÊN
THE KING SHOW - 10/13/2019 - CBC NEWS ĐIỀU TRA TỔ CHỨC VOICE TRỊNH HỘI

THE KING SHOW - 12/17/2019 - LINH MỤC THIỆN - PHẢN BIỆN VOICE TRỊNH HỘI

Qúy Vị có Facebook, vui lòng bấm 
 để chia sẻ với bạn hữu.