Please click THUMBNAIL to enjoy music
Giới Luật Yêu Thương
Của lễ đời con dâng - Hàn Thư Sinh - Ca đoàn Phanxico Gx Thánh Tâm
Của Lễ Đời Con Dâng - Hàn Thư Sinh - Ca đoàn Hiệp Nhất, Giáo xứ Thuận Thành
Của Lễ Đời Con Dâng - Hàn Thư Sinh - Ca đoàn Truyền Giáo, ĐP Ban Mê Thuột
Bao La Lòng Chúa Thương Xót - 2 bè - Hàn Thư Sinh
Bao La Lòng Chúa Thương Xót - 4 bè - Hàn Thư Sinh
Giêsu Chiên Thiên Chúa - Hàn Thư Sinh
Đường Về Ăn Năn - Hàn Thư Sinh
Tình Ca Hiến Dâng - Hàn Thư Sinh
Thiên Hùng Sử Tử Đạo Việt Nam - Hàn Thư Sinh
Dâng Tình Lứa Đôi - Hàn Thư Sinh
Mùa Trông Đợi - Hàn Thư Sinh
Con Có Một Tổ Quốc - Hàn Thư Sinh
Má Lúm Đồng Tiền - Hàn Thư Sinh
Lễ Dâng Mọn Hèn - Hàn Thư Sinh
Mẹ Toàn Thắng - Hàn Thư Sinh
Tuổi Thơ Bên Chúa - Hàn Thư Sinh
Yêu Em Tận Kiếp Sau - Hàn Thư Sinh
Kinh Giáo Xứ Đức Mẹ La Vang - Hàn Thư Sinh
Nhà Tôi - Hàn Thư Sinh
Từ Dạo Anh Nắm Tay - Hàn Thư Sinh
Dọn Đường Chúa Đến (CN3 Mùa Vọng) - Hàn Thư Sinh
Hãy Sẵn Sàng (CN1 Mùa Vọng) - Hàn Thư Sinh
Kinh Giáo Xứ Đức Mẹ La Vang - Hàn Thư Sinh
Từ Ngày Em Đi Karaoke - Hàn Thư Sinh
Từ Ngày Em Đi - Hàn Thư Sinh
Hoạt cảnh Trường Ca Cha Trương Bửu Diệp
Tiếng “Không” Nhiệm Mầu - Hàn Thư Sinh
Tình Mơ - Hàn Thư Sinh
Học viện Cảnh Sát Quốc Gia Hành Khúc - Hàn Thư Sinh - Ca đoàn Lạc Việt
Thắp Nến Công Lý và Hòa Bình - Hàn Thư Sinh - Ca Đoàn Lạc Việt
Tình Vỡ - Hàn Thư Sinh
Tình Gọi - Hàn Thư Sinh
Tình Đầu - Hàn Thư Sinh
Kinh Lạy Nữ Vương - Hàn Thư Sinh
Sao Cha Bỏ Con - Hàn Thư Sinh
TRƯỜNG CA Cha Trương Bửu Diệp (trình diễn tại Nhà Thờ Ba Chuông, Saigon, VN) - Phần 2
TRƯỜNG CA Cha Trương Bửu Diệp (trình diễn tại Nhà Thờ Ba Chuông, Saigon, VN) - Phần 1
TRƯỜNG CA Cha Trương Bửu Diệp (trình diễn tại TBD Foundation, Nam Cali, Hoa Kỳ)
Mẹ Ơn Phúc - Hàn Thư Sinh
Linh Đạo Đa Minh - Hàn Thư Sinh
TRƯỜNG CA Cha Phanxicô Trương Bửu Diệp (trình diễn dịp Lễ Giỗ 70 tại Gx. Thánh Martinô, Saigon)
Tình Chúa Tuyệt Vời - Hàn Thư Sinh
Tình Anh - Hàn Thư Sinh
Đa Minh Đuốc Sáng - Hàn Thư Sinh
Tình Hờn - Hàn Thư Sinh
Tình Dài - Hàn Thư Sinh
Tình Em - Hàn Thư Sinh
Gặp Lại Làm Chi - Hàn Thư Sinh
Tình Muộn - Hàn Thư Sinh

Giới Luật Yêu Thương

Qúy Vị có Facebook, vui lòng bấm 
 để chia sẻ với bạn hữu.
   
Copyright @hocviencsqg.com 1998-2020. All Right Reserved
Thank you for visiting HocVienCSQG.com