ĐẠO ĐẠT Ý KIẾN LÊN NGHỊ SĨ, DÂN BIỂU  
Select State from List:
Message Send to Legislator:
Qúy Vị có thể bấm vào button trên, copy & past vào email, gởi đến Nghị Sĩ, Dân Biểu.
Legislators in Alabama
 FULL NAMEPARTYCHAMBEREMAIL ADDRESS
Alan BakerRepublicanlower staterep@co.escambia.al.us
Mike BallRepublicanlower mikeball@knology.net
Paul BeckmanRepublicanlower paulbeckmanjr@yahoo.com
Elaine BeechDemocraticlower elainebeech83@gmail.com
Marcel BlackDemocraticlower
Alan BootheRepublicanlower
Barbara BoydDemocraticlower barbara.boyd@alhouse.gov
Napoleon BracyDemocraticlower
K. L. BrownRepublicanlower klbrown@cableone.net
James E. BuskeyDemocraticlower
Jim CarnsRepublicanlower jwcarns@gmail.com
Go to Page: 12345678910...
Qúy Vị có Facebook, vui lòng bấm 
 để chia sẻ với bạn hữu.